1. Tisztelettel kérünk minden Szekszárdi Polgárt, hogy csak a legszükségesebb esetben – élelmiszer- gyógyszer vásárlás kapcsán – hagyják el otthonukat! 

2. Valamennyi oktatási-nevelési intézmény, bölcsőde határozatlan időre bezárásra került Szekszárdon. A gyermekek étkeztetését – igény esetén – az önkormányzat biztosítja, a megszokott jelentkezési módok szerint. 

3. Kérjük, hogy a Szekszárdi Polgármesteri Hivatalt csak sürgős ügyek esetén keressék fel, dolgozóink egy része távmunkában látja el tevékenységét. A hivatalt a megszokott telefonos elérhetőségeken (tel.: 06 74 504-100) hívhatják munkaidőben, továbbá ajánljuk a lakosság figyelmébe az elektronikus ügyintézés lehetőségét, amelyre vonatkozó részletes információk megtalálhatók a https://szekszard.hu/hu/polgarmesteri-hivatal/ugyintezes/elektronikus-ugyintezes menüpont alatt. 

4. Kérjük a kézpénzfizetés mellőzését! Lehetőség van az adók, díjak, illetékek elektronikus úton történő rendezésére. Ehhez az Önkormányzati Hivatali Portál https://e-onkormanyzat.gov.hu weboldalán az érintett önkormányzat kiválasztását követően a bal oldali menüsorban található „Adók, díjak, illetékek befizetése” menüre kell kattintani, és követni az utasításokat. 

5. A Szociális Központ által üzemeltett idősek otthonában látogatási tilalom lépett életbe, élelmiszert, illetve egyéb tárgyi eszközöket tilos bevinni, az ellátást azonban a megszokott módon biztosítja az intézmény vezetősége. 

6. A Családsegítő és Gyermekjóléti Központ, a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, valamint a Közösségi Pszichiátriai Ellátás tekintetében irányított ügyfélfogadást tartunk a Vörösmarty utca 5. szám alatti telephelyen. Csak kizárólag krízis esetén fogadja az Intézmény az ügyfeleket, akik 4 főnél többen ekkor sem tartózkodhatnak az épületben. Az ügyfelek a szokásos e-mail, facebook és telefonos elérhetőségeken tudják tartani a kapcsolatot a szociális munkásokkal, családsegítőkkel, esetmenedzserekkel. (HSZK Családsegítő és Gyermekjóléti Központ tel.: 74 511-482, e-mail: szdgyjk@gmail.com, HSZK Család- és Gyermekjóléti Szolgálat tel.: 74 511-474 e-mail: szolgalat@humanszekszard.hu) 

7. A Családok Átmeneti Otthona tekintetében a szolgáltatás a megszokott rendben működik. 2020. március 11. naptól az intézményvezető látogatási tilalmat rendelt el, határozatlan ideig. A lakókat folyamatosan tájékoztatják a kialakult helyzetről, a kapcsolódó előírásokról, különös tekintettel a higiénés intézkedésekre és azok betartására. (HSZK Családok Átmeneti Otthona tel.: 74 414-334, e-mail: csao@humanszekszard.hu) 

8. A Hajléktalansegítő Szolgálat tekintetében, a Hajléktalanok Átmeneti Szállása, az Éjjeli Menedékhely, a Nappali Melegedő, a Népkonyha a szokásos rendben működik. Az Utcai Szociális Szolgáltatás pedig csökkentett kijárással működik. Ezen szakmai egységben is folyamatos tájékoztatást kapnak az ügyfelek a higiénés intézkedésekre és azok betartására vonatkozóan. (HSZK Hajléktalansegítő Szolgálat tel.: 74 511-392, e-mail: hsszd@gmail.com) 

9. A Szekszárdi Piac március 18-tól határozatlan időre zárva tart. A Szekszárdi Vásár március 22-én elmarad. 

10. Az Alisca Terra Nkft. és a Vertikál Zrt. közleménye szerint, a személyes ügyfélszolgálatuk 2020. március 16. napjától visszavonásig zárva tart. Ez idő alatt is fogadnak megkereséseket telefonon, valamint postai és elektronikus úton. (További információ: www.aliscaterra.hu) 

11. Az ERÖV Viziközmű Zrt. közleménye szerint, a személyes ügyfélszolgálatuk 2020. március 16. napjától visszavonásig zárva tart. Ez idő alatt is fogadnak megkereséseket telefonon, valamint postai és elektronikus úton. (További információ: www.erovzrt.hu) 

12. A Babits Mihály Kulturális Központ által szerevezett események, programok március 31-ig elmaradnak. 

13. Bezárt: a Szekszárdi Sportcsarnok, a Családbarát Strand- és Élményfürdő,- a létesítmény szaunája, valamint az ideiglenes fedett uszoda. 

14. Bezárt: a Illyés Gyula Megyei Könyvtár, a Wosinsky Mór Megyei Múzeum és valamennyi intézménye. 

15. Az önkormányzat azzal a kéréssel fordul az élelmiszerforgalmazó vállalkozások felé, hogy fontolják meg – futárszolgálattal, vagy egyéb módon – a vásárolt árucikkek kiszállításának lehetőségét. 

16. Az önkormányzat egyeztet a Volánbusz Zrt.-vel, kezdeményezte a buszjáratok ritkítását, a nyári – tanítási szünet szerinti – menetrend alkalmazását. Javasoljuk a járatokon kívüli – elővételes – jegyvásárlás rendszerének kialakítását, valamint a fel- és leszállásnál a hátsó ajtókat használni, valamint a buszvezetővel történő kapcsolatteremtést mellőzni. Kiemelten kérte az önkormányzat a buszok folyamatos fertőtlenítését. 

17. A szekszárdi éttermek többsége ideiglenes időre csupán kiszállítással látja el vendégeit. A szórakozóhelyek, fitnesztermek üzemeltetőit arra kéri az önkormányzat, hogy – a vírus terjedésének csökkentése érdekében – fontolják meg a nyitvatartási idő korlátozását vagy a teljes bezárás lehetőségét

18. Szekszárdon a postai szolgáltatást az intézmény tájékoztatása alapján módosítják, így az ügyféltérben egyszerre csak annyi ügyfél veheti igénybe a szolgáltatást, ahány kiszolgáló pult működik, a többi várakozót kérik, hogy a bejárat előtt várakozzon, egymástól javasoltan kb. 1 méterre. A küldemények kézbesítése, valamint a postai kifizetések, például a nyugdíj és a családtámogatások, kézbesítése folyamatos. 

19. Szekszárdon a Közterület-felügyelet a rendőrséggel közösen figyelemmel kíséri a közterületi csoportosulásokat, és szükség esetén távozásra kéri fel a jelenlévőket. 

20. Javasoljuk továbbra is a rendszeres kézmosást, valamint a szokásos üdvözlési formák kerülését. A zárt térben való tömeges tartózkodás mellőzését. 

21. Az önkormányzat kéri a lakosságot, hogy a közterületi dohányzást igyekezzenek mellőzni, illetve a cigaretta csikkeket zárt szeméttárolókba dobják. Mindezen felül ügyeljünk fokozottan a szemetesek zárva tartására, mivel guberálás esetén fertőző anyagok – pl.: használt zsebkendő – kerülhet a közterületre. 

22. Az önkormányzat fokozottan kéri az időseket, illetve minden veszélyeztetett csoportba tartozó (meglévő alapbetegséggel küzdő, mint cukorbetegség, magas vérnyomás, szív- és érrendszeri megbetegedések, autoimmun betegség, daganatos megbetegedés) polgárt, hogy az egészsége megőrzése érdekében kerülje a közösségben való tartózkodást (bevásárlás, orvoslátogatás, rendezvényeken való részvétel, utazás), vagy a lehető legrövidebb időre szorítani. Amennyiben lehetősége van rá, kérje meg kevésbé veszélyeztetett rokonait, ismerőseit, szomszédait a szükséges tevékenységek elvégzésére. Úgy, mint gyógyszer kiváltása, vagy bevásárlás. 

23. A veszélyhelyzet elrendelését követően, bárki kiválthatja hozzátartozója, barátja, ismerőse gyógyszereit. A gyógyszer kiadását felírási igazolás és meghatalmazás nélkül is teljesítik azon személy részére, aki közli a beteg TAJ-számát, és saját személyazonosító adatait is hitelt érdemlően igazolja. 

24. Javasoljuk a kisgyermekes szülőknek, hogy csoportos formában kerüljék a közösségi játszó- és egyéb tereket. 

25. A Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapján számos, az új koronavírus megbetegedés megelőzésével kapcsolatos szakmai segédletet talál (www.nnk.gov.hu), továbbá hasznos tájékoztató anyagok érhetők el a koronavirus.gov.hu internetes oldalon. Információs vonalak: 06 80 277-455, vagy 06 80 277-456. 

Szekszárd, 2020. március 17. 

Ács Rezső 

polgármester 

Szekszárd MJV Önkormányzata 

Borítókép: Kiss Albert