Egyedülálló tehetséggondozás, speciális tudás, összetartó közösség és maradandó élmények – ezt kínálja a diákoknak a Mathias Corvinus Collegium (MCC), immár Szekszárdon is. Indul a jelentkezési időszak az ingyenes, iskola mellett végezhető képzésekre. A fiatalok az ország bármely településéről, valamint határon túli városokból is bekapcsolódhatnak.

A főváros mellett vidéki és határon túli központokban várja a diákokat az MCC Fiatal Tehetség Programja (FIT) és Középiskolás Programja (KP) 2021 szeptemberétől. A jelentkezési időszakban a FIT augusztus 30-ig várja a 4. osztályos (Kárpátaljáról az 5. osztályos) diákok, a KP június 13-ig a 9–12. évfolyamos középiskolások jelentkezését.

Fiatal Tehetség Program (FIT) A FIT az országban egyedülálló módon komplex tehetséggondozást kínál felső tagozatos diákoknak játékos oktatás keretein belül, a gyakorlati élethez szorosan kötődő ismeretek elsajátításával. Az általános iskolások a félév során belepillantanak a robotika világába, tanulnak a művészet és a matematika kapcsolatáról, kísérleteznek, okulnak a környezetvédelemről, tudatos internethasználati képzésben részesülnek, és formálódik a pénzügyi látásmódjuk is. A FIT Program egészen nyolcadikos korukig kíséri el a diákokat. Amint a járványhelyzet lehetővé teszi, a gyakorlatorientált tehetséggondozó képzés mellett a közösség is épül a szabadidős programok, kirándulások, sportolási lehetőségek által. Így az évek alatt egyre erősebb kötelék alakul ki az MCC-s diákok között.

A FIT képzései szeptembertől már Szekszárdon is elérhetők lesznek. A programra jelentkezni a fit.mcc.hu oldalon lehet; a jelentkezés feltétele a szülői ajánlás.

Középiskolás Program (KP) A Középiskolás Programon belül a diákok amellett, hogy tovább mélyíthetik tudásukat, olyan készségeiket fejleszthetik, amelyek későbbi tanulmányaik, karrierjük során is hasznosak lehetnek. Az alapvetően e-learning alapú képzést havonta egy országos, budapesti személyes készségfejlesztő nap, kihelyezett vidéki képzési alkalmak, valamint tehetségtáborok, tanulmányi kirándulások, angol és német nyelvi kurzusok színesítik. A középiskolásoknak kínált témák palettáján megtalálható a modern kori történelem, a nemzetközi kapcsolatok, a közgazdaságtan, a pszichológia, a jog, az irodalom, valamint a magyar és angol nyelvű íráskészség-fejlesztő kurzusok is. Az online képzés mellett a felvételiző diákok maguk választják ki, mely városok szakmai rendezvényeit kívánják látogatni. A személyes képzési alkalmakon a diákoknak lehetőségük nyílik ismert és elismert szakértők által tartott előadásokon, különböző általános készség– és képességfejlesztő tréningeken részt venni. A képzések 2021 őszétől már Szekszárdon is elérhetők lesznek.

A Középiskolás Programba 2021. június 13-ig lehet jelentkezni egy szabadon választott könyv, film, sorozat vagy előadás kapcsán írt kritikai esszé beküldésével. A Középiskolás Programról és a jelentkezés pontos menetéről a kp.mcc.hu oldalon olvasható bővebb információ.

A közoktatási tematikán túlmutató képzéseinket az átlagosnál tájékozottabb, érdeklődőbb diákoknak javasoljuk. Kurzuskínálatunkban érintjük a XX. és a XXI. század legfontosabb társadalmi, gazdasági eseményeit, történéseit. Mindemellett elérhetőek tudományos igényű tanulmányok, videóelőadások, illetve betekintést nyújtunk a jelenkor legaktuálisabb, legérdekesebb témaköreibe. A szociálisan hátrányos helyzetű, nagy távolságból érkező diákok számára az intézmény utazási támogatást biztosít a tréningeken való részvétel megkönnyítése céljából. A jelentkezőknek lehetőséget adunk nyelvtudásuk gazdagítására, beszédkészségük javítására. A kurzusainkon felül, és az iskolaidőn túli érdekes foglalkozásaink mellett, tanulmányi kirándulásokat, valamint táborozási lehetőségeket is biztosítunk MCC-s diákjainknak.”– mondta Böröcz Máté a Középiskolás Program koordinátora, a Szekszárdi Képzési Központ vezetője.

Mathias Corvinus Collegium Az MCC (mcc.hu) tehetséggondozó intézmény, amely Kárpát-medence-szerte nyújt a hagyományos iskolarendszeren túlmutató, ingyenes, társadalmilag hasznos, közösségi célokat szolgáló képzéseket az általános és középiskolás korú fiataloktól kezdve egészen a felsőoktatásban tanuló vagy már diplomás korosztályig. Az MCC tudásközpont, amely a képzések mellett rendezvényeivel, konferenciáival, könyveivel, nyilvános közléseivel részt kíván venni az összmagyarság felemelkedését szolgáló közéleti párbeszéd és kultúra fejlesztésében.