Az új uszoda projekttel kapcsolatban elhangzott, a közgyűlésben egyetértés van arról, hogy a beruházást mindenképpen be kell fejezni, és az is, hogy bár két hónapja dolgozik egy külön bizottság az ügyben, új, eddig nem ismert információt nem sikerült feltárniuk, és döntés sem született a közgyűlés elé került bizottsági beszámolóról. Ács Rezső úgy fogalmazott, az egy fős többséggel rendelkező ÉSZ frakció kicsit megijedt a döntéshozatal felelősségétől, és rávilágított arra is, hogy a jövőben bizony rajtuk fog múlni, hogy a várost érintő ügyek milyen irányt vesznek majd.

Elkészült a 2020-as költségvetés, amiben a fejlődés és a kiszámítható biztonság élvez prioritást.

Az elhangzottak szerint, ha a tervezet elfogadásra kerül, a városba települő fiatal családok letelepülési támogatáshoz juthatnak. Ez növelné a város megtartó erejét, és munkaerő utánpótlást biztosítana az itteni vállalkozók számára.

Az évek óta tartó, jól működő óvoda és bölcsőde fejlesztések továbbra is folytatódhatnak a polgármester szerint.

Az orvosi ügyelet problémája is megoldódni látszik a volt BM klub épületében létesülendő új orvosi rendelőben, ahol egy felnőtt és egy gyermekorvosi rendelő is kialakításra kerülne. Ugyanitt, a védőnői hálózat is végre méltó körülmények közt végezhetné majd a munkáját. Ennek a beruházásnak a megvalósulásához jelenleg már minden eszköz rendelkezésre áll. Az orvosi alapellátás folyamatos fejlesztése nagyon fontos szempont lesz a jövőben is, szögezte le mondandójában a polgármester.

Ács Rezső hangsúlyozta, hogy mindazokat a szekszárdiak mindennapjait segítő vívmányokat, amiket már önkormányzati rendeletekbe foglaltak, meg fognak tartani.

Új elemként került a költségvetésbe, hogy minden képviselő 5-5 millió forintot fordíthat majd körzetének üzemeltetési költségeire. 

Lufi ígéretek. Így jellemezte a polgármester, az ÉSZ választási programjában fellelhető, eddig megvalósulatlan kampány elemeket. Még mindig nincs ugyanis 2 órás ingyen parkolás a szekszárdiaknak, a Garay Gimnázium igazgatója még mindig Heilmann Józsefné, a Gemenc szálló pedig még mindig nem idősek otthona. Érdemi intézkedések tehát nem történtek a többségi frakció kezdeményezésével azon kívül, hogy az SZMSZ módosításokkal a saját fizetéseiket a többszörösére emelték.

Ács Rezső aggodalmát fejezte ki, a már startra kész, Generációk Parkja néven futó projekt megakasztása miatt. Elmondása szerint ugyanis a Gazdasági Bizottság első döntéseinek egyikével gáncsol egy olyan beruházást, amit a szekszárdiak is támogatnak. Indulhatnának a munkálatok, ehelyett „agymenésekkel” rukkol elő a többségi frakció, utalt ezzel többek között a karbon semleges ház, és a parkolóház ötletére. 

Már-már megszokott, hogy az internetes közösségi portálok használata témául szolgál a közgyűlésben. Legutóbb Rácz Zoltán képviselő rukkolt elő, a saját ismerősei körében végzett internetes közvélemény kutatással, a hétértékelőn pedig szóba került, hogy Bomba Gábor ugyanezen a portálon egy szavazást indított el az uszoda projekt kapcsán, és több alkalommal kerülnek közlésre a város problémáira rávilágító fotók is, zömmel az ÉSZ frakció képviselőinek posztjaiban.

Ács Rezső fontosnak tartotta elmondani, hogy a képviselők feladata nem csupán a probléma feltárása, hanem annak megoldása is, és a fejlődést és problémamegoldást szolgáló karmesteri pálca, a többségi képviselet megszerzése óta az ő kezükben van.