Idősebb Kovács György, a nemzetiségi önkormányzat korelnöke nyitotta meg a képviselő-testület ülését, ezt követően megválasztották jegyzőkönyvvezetőjüket, Gyarmati Gábort. 

Dr. Kulcsár Ágnes, a Helyi Választási Bizottság elnöke ismertette a nemzetiségi választás eredményét. Tizenketten indultak az október 13-ai választáson, végül öten látják majd el a roma kisebbség érdekképviseletét: Babina Attila, Gyarmati Gábor, id. Kovács György, ifj. Kovács György és Sárközi János József. Az eskütétel után a tiszteletdíjak megtárgyalása szerepelt a napirenden, a megválasztott képviselők társadalmi munkában végzik majd a hagyományok ápolása, identitásuk megőrzésének elősegítése érdekében végzett munkájukat. Az ülésen elfogadták a Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatáról szóló előterjesztést. Utolsó napirendi pontként dr. Molnár Kata jegyző tájékoztatta a képviselőket, hogy a megválasztásuktól számított harminc napon belül teljesíteniük kell a köztartozásmentes adatbázisba történő bejelentési, valamint vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségüket. 

Fotó: Kiss Albert