A politikusok megszavazták a 2018. évi Aranykönyvi bejegyzésekkel kapcsolatos előterjesztést.A Humán Osztály a köznevelési, közművelődési és sportintézményeket, valamint a PTE KPVK-t is felkérte a javaslattételre. A végleges verzióban a háromtagú – dr. Dobos Gyula, Németh Judit, Cserna Anna Mária – Aranykönyvi Szerkesztőbizottság által gyűjtött, illetve a civilektől, kamaráktól, intézményektől elektronikus és postai úton érkezett, a hivataltól kért és kapott anyagok egyaránt megtalálhatók.

A képviselő-testület elfogadta az„Esély a Szekszárdi Díjhátralékosoknak” Közalapítvány működéséről szóló beszámolót. A Közalapítvány célja a szociálisan rászorult és az önkormányzattal együttműködő hátralékosok díjhátralékának csökkentése a távhőszolgáltatás, a víz- és csatornadíj-szolgáltatás, lakbér és hulladékszállítás területén. A kuratórium tavaly két alkalommal ítélt oda támogatást a díjhátralékosoknak. Januárban 13-an kaptak menázsit közüzemi tartozásaik csökkentésére, májusban 13 rászorulónak fizették ki a közüzemi hátralékot, összesen 1,2 millió forintot, melyhez Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata egymillió forint hozzájárulást biztosított.

Kisebb vita bontakozott ki a településrendezési eszközök részleges módosításának megindítása kapcsán. A leendő jégcsarnok területének beépítési paramétereit Rácz Zoltán, MSZP-s városatya kritizálta. Zaják Rita Andrea (PM) a sportpályák fejlesztésénél a koncepciót hiányolta. Ács Rezső polgármester elmondta, a BMSK Zrt. készíti el a tervet, hogy a 14 hektáros területen minél több funkció elhelyezhető legyen. 

A közgyűlés egyhangúlag megszavazta a Szekszárdi 1. számú Óvoda Kindergarten magasabb vezetői – intézményvezető – beosztás ellátására beérkező Sebestyén Györgyi pályázatát. A jelenlegi óvodavezető 2019. augusztus 1-jétől további öt évre az intézmény vezetője lesz. 

A 2019/2020-as nevelési évben a város három óvodájában az előző évhez hasonló módon indíthatók a csoportok, sem csoportbővítés, sem pedig csoport megszüntetése nem javasolt, és a jogszabály által meghatározott álláshelyek is biztosítottak. Áprilisban a városi fenntartású intézményekbe összesen 145 gyereket írattak be, a Wunderland Óvodában 81, a többi szekszárdi óvodában pedig 63 gyerkőc kezdheti el a nevelési évet.

A kiviteli terv hibái, hiányossága miatt pótmunkaigény merült fel a „Városi bölcsőde fejlesztése” elnevezésű TOP-os projekt kapcsán. Rácz Zoltán a hasonló esetek elkerülése érdekében felvetette a tervezési díj meghatározott százalékának visszatartását. Ács Rezső támogatta a közös felelősségvállalás lehetőségét. A Szekszárdi Sportközpont Nkft. ügyvezetőjének meghosszabbított megbízási szerződése kapcsán Zaják és Rácz képviselő a pályáztatás elmaradása miatt vitázott a polgármesterrel. Az előterjesztés elfogadása után – Szabó Balázs jobbikos politikus kivételével – az ellenzék kivonult a hivatal díszterméből. Így már nem hallhatták azt sem, hogy dr. Haag Éva alpolgármester bejelenti, a másodfokon eljáró Pécsi Ítélőtábla elfogadta a Szekszárdi Törvényszék ítéletét abban a tulajdoni perben, melyet Kerekes László képviselő érdekkörébe tartozó cég indított az egykori teniszpályák ügyében. Az első fokon eljáró Törvényszék a társaság keresetét elutasította. A mostani határozattal jogerőre emelkedett, a politikusnak nincs tulajdoni igénye a területre. A birtokperben a Szekszárdi Járásbíróság a tulajdoni pertől tette függővé a döntést. A felfüggesztés előtt ideiglenes intézkedéssel az 5500 négyzetméter nagyságú területet az önkormányzat birtokába adta a bíróság.