A Széchenyi 2020 programban elindult „A gazdaság fokozatváltását támogató innovatív képzések” című kiemelt projekt, amelyet az IKK Innovatív Képzéstámogató Központ, mint konzorciumvezető kilenc szakképzési centrummal együttműködve valósít meg, 9 milliárd 941 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatás segítségével.

Megkeresésünkre, a pályázat részleteiről a szekszárdi székhelyű Szakképzési Centrum kommunikációs előadója, Gödrei Zoltán tájékoztatta szerkesztőségünket.

 A 2022. október 31-ig tartó projektben nagy hangsúlyt helyeznek az Ágazati Képzőközpontok és Akkreditált Vizsgaközpontok kialakítására, ezek módszertani megalapozására, az akkreditációs rendszer kidolgozására és a szervezeti szintű működés kialakítására.

A pályázati felhívásban 9 pilot szakképzési centrum került kijelölésre, egyike ezeknek, a Szekszárdi Szakképzési Centrum.  Fontos kiemelni, hogy a projekt lezárását követően a fejlesztés eredményeit a projektgazda valamennyi szakképzési centrum részére elérhetővé teszi.

A 9 szakképzési centrum, mint konzorciumi partner szerepel a projektben. A konzorciumi működésből adódó feladatok elvégzésére egyenlő támogatásban részesülnek, a projektindikátorok eléréséhez szükséges beszerzéseket a konzorcium vezetéséért felelős Innovatív Képzéstámogató Központ Zrt. bonyolítja le.

A Felhívás keretében a projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek támogathatók, ezek megvalósítására kerül sor a négy – ágazati képzőközpontok rendszerének kialakítása, műhelyiskolák és Dobbantó program megvalósítása, IPAR 4.0 tudást megalapozó képzések, képzési programok fejlesztése, vizsgaközpontok kialakítása és pilot akkreditációja – projektkomponens együttesében.

A programban szerepet kapnak a résztvevő képzési centrumok régióinak gazdasági szereplői is, különösen az ágazati képzőközpontok rendszerének kialakítása komponensben. A szakképzési törvény alapján ágazati képzőközpontként (ÁKK) működhet olyan több kis- és középvállalkozás, illetve gazdálkodó szervezet által létrehozott nonprofit gazdasági társaság, amely a duális képzőhelyi követelményeknek való együttes megfelelés érdekében jön létre, és amelynek tagja a szakképzési centrum is. Feladata szakirányú oktatás szervezése, megvalósítása, a duális képzéssel kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátása, mint például a szakképzési munkaszerződés, vagy elszámolás készítése.

A Szakképzés 4.0 stratégia felnőttkori tanulási pillérének helyzetelemzése szerint relatíve kevesen jutnak el a digitális írástudás magasabb szintjeire.

Kevesen jelentkeznek és fejezik be sikeresen az információs és kommunikációs technológiákkal kapcsolatos szakmai képzéseket; az IKT és a digitális tanulás potenciáljának kihasználása a felnőttkori tanulás területén igen alacsony. Hiányzik a digitális tanulást támogató, ösztönző környezet, a szabályozás korlátai és az ehhez kapcsolódó finanszírozási technikák visszatartják a képzőket a digitális tanulási formák alkalmazásától. Nem alakult ki egységes, minden szereplő által elfogadott és alkalmazott fogalmi készlet; nem állnak rendelkezésre a szükséges mennyiségben rendszeresen frissített nyitott oktatási segédanyagok; a rendelkezésre álló digitális tananyagok köre nehezen átlátható és kereshető.

A projekt segítségével a fenti hiányosságok megszüntetése a legfőbb elérendő eredmény.

A konzorcium tagjai: a Bajai, a Debreceni, a Győri, a Kecskeméti, a Miskolci, a Nyíregyházi, a Székesfehérvári, a Szekszárdi és a Vas Megyei Szakképzési Centrum