Szerzői jogok, felhasználási szabályzat A jelen felhasználási szabályzat a madeinszekszard.hu hírportál (http://madeinszekszard.hu/) oldalain elérhető tartalmak igénybevételének feltételeit tartalmazza.

Amennyiben a Felhasználó a madeinszekszard.hu szolgáltatásainak bármely elemét használatba veszi, azzal elfogadja a jelen szabályzat feltételeit.

Felhasználónak minősül a hírportál látogatója, illetőleg mindenki, aki a madeinszekszard.hu bármely tartalmát vagy bármely szolgáltatását igénybe veszi.

A madeinszekszard.hu honlapon található tartalom a Hírfluenszer Média Kft., mint kiadó (továbbiakban: kiadó) szellemi tulajdona. Kivételt képeznek ez alól azok az anyagok (fotók, videók, cikkek, stb.), ahol a címben vagy a szövegben egyéb utalás található a szerző kilétére. A kiadó fenntart minden, a lap bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A laphoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. A lap tartalmának egyes részeit – kizárólag saját felhasználás céljából – merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

A kiadó előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a lap egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése. A másodközlésnek meg kell felelnie a vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezéseinek. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után.

A kiadó előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a lap egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése. A másodközlésnek meg kell felelnie a vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezéseinek. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A kiadó követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

A madeinszekszard.hu oldalai teljes egészében, a reklámokkal, hirdetésekkel együtt szerzői jogvédelem alatt állnak, a laptól értesüléseket átvenni csak a madeinszekszard.hu-ra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő nem módosítja az eredeti információt, ill. a lapra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti.

A madeinszekszard.hu pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.

A kiadó bármikor jogosult jelen szabályzat módosítására. A módosításról rövid felhívás formájában a nyitó oldalon tájékoztatja a felhasználókat. A módosítást követően a hírportál használatával a felhasználó elfogadja a szabályzat módosítását.