KÖZLEMÉNY A GYERMEKÉTKEZTETÉSRŐL AZ ÓVODAI ÉS BÖLCSŐDEI RENDKÍVÜLI SZÜNET ÉS AZ ISKOLAI DIGITÁLIS MUNKAREND IDEJE ALATT

Szekszárd Megyei Jogú Városban működő valamennyi bölcsőde és óvoda, – polgármesteri döntés alapján – a koronavírusra tekintettel elrendelt rendkívüli szünet miatt 2020. március 16. napjától bezárt. Ugyanezen időponttól a kormány döntése alapján az általános és középiskolák digitális munkarend szerint működnek, ezeket az intézményeket a tanulók nem látogathatják. 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata az általa fenntartott bölcsődével, mini bölcsődével és óvodával, valamint a közigazgatási területén a tankerületi központ, illetve a szakképzési centrum részeként működő nevelési-oktatási és szakképző intézményekkel jogviszonyban álló gyermek részére a rendkívüli szünet, illetve a digitális munkarend ideje alatt is biztosítja az intézményi gyermekétkeztetést. Az iskolások esetében már 2020. március 17. napjától, a bölcsődés és óvodás gyerekek számára 2020. március 24-étőlvan erre lehetőség. Az étkeztetés az étel – minden nap 11.00 és 13.00 óra közötti – elvitelével biztosított, és kizárólag abban az esetben, ha a szülő az erre vonatkozó igényét az alábbiak szerint telefonon vagy e-mailben a gyermek nevének, intézményének (óvoda, bölcsőde, iskola neve) és csoportjának, osztályának megjelölésével az első elviteli időpontot megelőző nap de. 9.00 óráig bejelenti

Kérjük, ha két, vagy több különböző intézménybe járó gyermeke számára kéri az ebédet, és az átvételre emiatt különböző helyeken kerülne sor, jelezze rendeléskor, és következő naptól természetesen biztosítjuk az egy helyen történő átvétel lehetőségét. 

Figyelem!

2020. március 23. napjától az ebédet eldobható csomagolásban biztosítjuk, nincs szükség éthordóra, ettől a naptól az étel elvitelére az alábbi általános iskolákból van lehetőség az alábbi megosztásban:

Szekszárdi Baka István Általános Iskolából (Szekszárd, Béri Balogh Ádám u. 89.):

 • az iskola tanulói
 • a Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda Perczel utcai és Kertvárosi Óvodájába járó gyermekek
 • az EGYMI Általános Iskola (Szivárvány Iskola) tanulói
 • az EGYMI Óvodába járó gyermekek

Szekszárdi Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti iskolából (Szekszárd, Zrínyi u. 78.):

 • az iskola tanulói
 • a Szekszárdi Garay János Gimnázium tanulói

Szekszárdi Babits Mihály Általános Iskolából (Szekszárd, Kadarka u. 17.):

 • az iskola tanulói
 • a Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola tanulói
 • a Szekszárdi Szakképzési Centrum Ady Endre Szakképző Iskolája és Kollégiuma tanulói
 • Szekszárdi 2. Számú, Bölcsőde Mérey és Kadarka utcai óvodáiba járó gyermekek

Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola Grundschuléból (Szekszárd, Szent-Györgyi Albert u.):

 • az iskola tanulói
 • a PTE Egészségügyi és Szociális Szakképző Iskola és Kollégium tanulói
 • a Városi Bölcsődébe járó gyermekek
 • a Szekszárdi 1. Számú Óvoda, Kindergarten Kölcsey lakótelepi, Wosinsky lakótelepi és Bajcsy Zs. utcai óvodáiba járó gyermekek

Az igénybejelentés rendje: 

1.         

 • Szekszárdi 2. Számú Óvoda – Bölcsőde
 • Városi Bölcsőde 
 • Szekszárdi Szakképzési Szakképzési Centrum Ady Endre Szakképző Iskolája és Kollégiuma

Tel.: 20/274 3534

2.         

 • Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda
 • Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten 

Tel.: 20/215 8847

3.         

 • Szekszárdi Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
 • Szekszárdi Garay János Gimnázium
 • Szekszárdi I.Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola
 • PTE Egészségügyi és Szociális Szakképző Iskola és Kollégium 

Tel.: 20/274 3410 

4.

 • Szekszárdi Babits Mihály Általános Iskola
 • Szekszárdi Baka István Általános Iskola
 • Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola
 • EGYMI Általános Iskolája (Szivárvány Iskola)              

Tel.: 20/274 3243 

5. Bármely fenti intézménybe járó gyermek esetében:

E-mail: etkezes@szekszard.hu

Az ebéd fenti módon, elvitellel történő biztosítása a veszélyhelyzet változásával módosulhat (pl. házhozszállítás megszervezése elsősorban a rászoruló gyermekek részére), ezért kérjük, folyamatosan figyeljék hirdetményeinket a szekszard.hu honlapon és a helyi sajtóban, illetve tájékozódjanak az intézményvezetőktől az intézményben szokásos módon. Lehetőség szerint segítsenek abban, hogy az információk minden érintett szülőhöz eljussanak.   

Azok a gyermekek, akik részére az iskola, az óvoda vagy a bölcsőde kiscsoportos felügyeletet biztosít, a szokásos módon étkezhetnek az intézményben, kérjük, hogy az ezzel kapcsolatos esetleges későbbi változást folyamatosan az intézményvezetővel egyeztessék.

A gyermeket az év közben is járó térítési díjkedvezmények változatlanul megilletik. (Igénylés hiányában a már megfizetett térítési díj elszámolásra/visszatérítésre kerül). 

Szeretnénk segíteni azoknak a szekszárdi lakóhelyű gyermekeknek az ellátásában is, akik nem szekszárdi intézménybe járnak, ezért más települési önkormányzat kötelezettsége lenne az étkeztetésük megszervezése. A veszélyhelyzet miatt ezeknek a gyermekeknek az ellátásáról is a gondoskodik az önkormányzat. Kérjük, ilyen esetben a 20/274 3534 telefonszámon jelezzék igényüket, továbbá azokat a kedvezményeket, amelyekre jogosultak. Hivatalunk gyors úton egyeztet az érintett intézménnyel és települési önkormányzattal, és a megrendelt ebédet a Baka István Általános Iskolából való elvitellel biztosítjuk.

Amennyiben olyan szülő jelzi az ellátási nehézséget, akinek gyermeke Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata ellátási körzetébe tartozik, de kollégista vagy bejáró volt, szintén felvesszük a kapcsolatot a lakóhelye szerinti önkormányzattal, és közreműködünk az ellátása megszervezésében.

Az átadó helyeken lista lesz az étkezést igénylőkről, amelyet saját dolgozóink vagy önkéntesek fognak kezelni. A fertőzésveszély elkerülése érdekében a listát nem kell aláírni, azon kollégáink fogják az átvételt igazolni. Ebben számítunk minden érintett segítő együttműködésére.

Az önkéntesek eddig felajánlott segítségét itt is megköszönöm! 

Vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra!

Szekszárd, 2020. 03. 21.                                 

Ács Rezső

polgármester