A képviselő-testület alakuló ülését a nemzetiségi önkormányzat korelnöke, Farkas Pál Györgyné nyitotta meg. Majd arról szavazott a testület, hogy a jegyzőkönyv-hitelesítő – akit a 2019-től 2023-ig tartó ciklus végéig bíztak meg – a mindenkori elnökhelyettes lesz.  A hét indulóból öten kerültek be a települési nemzetiségi önkormányzatba – mondta dr. Kulcsár Ágnes, a Helyi Választási Bizottság elnöke, miután ismertette az októberi választás eredményét. Ennek alapján Cziráki Zoltán, Farkas Pál Györgyné, Häfner Adél, Mikola Péterné és Töttős Gábor lett képviselő. A megbízólevelek átadása és az eskütétel után elnököt és elnökhelyettest választottak. A jelölést elfogadó Farkas Pál Györgynét egyhangú szavazással társadalmi megbízatású elnökké, míg Töttős Gábort elnökhelyettessé választották.

A testület tiszteletdíjat és természetbeni juttatást nem állapított meg tagjai számára, hiszen az SzNNÖ első határozataink egyike volt, hogy tiszteletdíj helyett, illetve annak virtuális összegéből kulturális alapot hoznak létre és ebből támogatják azokat a szervezeteket, melyek elkötelezettek a magyarországi németség ügyéért. Farkas Pál Györgyné elmondta, dr. Józan-Jilling Mihály neve egybeforrt azokkal az értékekkel, hagyományokkal, amelyeket az SzNNÖ megtestesít. A belgyógyász-kardiológus szakorvos 1994 óta volt elnöke a nemzetiségi önkormányzatnak, mindig megalkuvás nélkül képviseli a hazai németség érdekeit. Hozzátette, óriási kihívás lesz az elnöki pozíció, csapatként birkóznak meg a feladatokkal. Céljaik közül kiemelte a kulturális tevékenység és az anyanyelvi oktatás erősítését.  

Fotó: Kiss Albert