Az előző évekhez hasonló módon a tankönyvek kiszállítása is rendben bonyolódott le, amelyet a KELLO Könyvtárellátó Nonprofit Kft. határoz meg. 

 Nemrég a 2019-es őszi tanév szekszárdi indításának körülményeiről faggattuk a megyeszékhely három általános iskolájának vezetőjét. Tőlük úgy tudjuk, két-három tankönyvcsaládból meríthettek a pedagógusok: például, kétféle kötetből a magyar nyelv és irodalom, háromféléből a történelem tantárgy tekintetében, emellett az idegen nyelvi kiadók köteteiből is válogathattak. Például a Dienesben első évfolyamon, olvasásból a volt Apáczais tankönyvekből, a Fejlesztő Intézet könyveiből, valamint a volt Nemzedékek Tudása Kiadó kínálatából választottak a tanítók – derült ki Márkus Emőkétől, az intézmény új megbízott igazgatója részéről. Mivel az idei a harmadik tanév, amelyben az 1-9.évfolyamon valamennyi nebuló ingyenesen jut tankönyveihez, már minden általános iskolában 100%-os az ingyenesség. 

  A Dienes iskolában idén ősszel két első osztályban ismerkednek meg a kisdiákok az írás-olvasás és a számolás rejtelmeivel. Esetükben az egyik osztály német nemzetiségű, kétnyelvű, míg a másik vegyes tantervű: ez utóbbiban német nemzetiségi nyelvoktató csoportban, illetve általános tantervű csoportban kezdik meg az évet. A kertvárosi intézménybe már augusztus 8-án rendben megérkeztek a tankönyvek. Az iskola alsó tagozatában a tanító néniktől vehetik át a kicsik az új könyveket a tanévnyitót követően, míg a felsős évfolyamokban az első tanítási nap délelőttjén kapják kézhez a diákok köteteiket. 

 A Bakában 86 első osztályos kezdi meg tanulmányait: itt is idejében – augusztus 15-én – érkeznek a kötetek. Hasonlóan a Dieneshez, az alsó tagozatos osztályok a tanévnyitó ünnepélyt követően kapják meg könyvcsomagjaikat. A Baka iskola felsősei augusztus 28-án délelőtt, illetve 29-én délután vehetik át könyveiket osztályfőnökeik részéről. 

  Úgyszintén két első osztállyal indít szeptemberben az idén 50.jubileumát ünneplő Garay iskola: mindkettőnél dominál az idegen nyelv, így német nemzetiségi nyelv, valamint az angol-informatikai képzési forma közül választhatnak a szülők. Az Újvárosban található intézményben augusztus 14-én szállítják ki a köteteket, amelyek szortírozásában évente a pedagógusok és a diákmunkát végző fiatalok segédkeznek. Utóbbiakra egyébként a KELLO-n keresztül,a tankönyvek darabszámával arányosan tarthat igényt egy-egy iskola.   A köteteket a Garayban augusztus 28-án, 7 és 18 óra között osztják ki az intézmény könyvtárában: erről az iskola honlapján, továbbá a facebook felületen is tájékozódhatnak az érintett szülők és diákok.

Fotó: illusztráció